Sunnah eller inte?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/114-115)

al-Bukhârî sade:

45 – Kapitel om personen som leder folk i bön bara för att lära dem profetens bön

677 – Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Wuhayb berättade för oss: Ayyûb berättade för oss, från Abû Qilâbah som sade:

Mâlik bin al-Huwayrith kom till vår moské och sade: ”Jag ska leda er i bön utan att avse bönen; jag ska be såsom jag såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) be.” Jag sade till Abû Qilâbah: ”Hur bad han?” Han sade: ”Som vår gamling här. Han var en gammal man som, efter Sudjûd, satt kvar innan han reste sig upp till nästa Rak´ah.”

Är denna sittning Sunnah i alla fall? Eller är den inte alls Sunnah? Eller beror den på omständigheterna? Därom tvista de lärde. Vissa menar att sittningen är Sunnah i alla fall, ty Mâlik bin al-Huwayrith anlände till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mot slutet av hans liv.

Andra menar att sittningen är inte Sunnah alls och att den bara ska tillämpas vid behov och inte utav av dyrkelse. Det handlar mer om vänlighet mot en själv. Denna åsikt är känd bland Hanâbilah (rahimahumullâh).

Åter andra anser att sittningen är Sunnah vid behov som ålderdom, sjukdom, smärta eller slapphet. I så fall sitter man kvar för att sedermera resa sig upp.