Sunnah att resa med familjen

Det hörde till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vana att resa tillsammans med sin familj. Han brukade dock lotta mellan sina fruar och låta den som drog sin lott resa med honom.

Utmed det är det Sunnah och från sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liv att resa tillsammans med sin familj.