Sunnah att be två Raka´ât efter ´Asr

3174 – Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät inte bli att be två Raka´ât innan Fadjr och två Raka´ât efter ´Asr.

Rapporterad av Ibn Abî Shaybah i ”al-Musannaf” (2/352): ´Affân berättade för oss: Abû ´Awânah berättade för oss: Ibrâhîm bin Muhammad bin al-Muntashir berättade för oss, från sin fader som bad två Raka´ât efter ´Asr. När han blev frågad om det sade han:

”Om jag ber dem för att jag har sett Masrûq be dem, så var han trots allt pålitlig. Men jag frågade faktiskt ´Â’ishah om det och hon sade:

”Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät inte bli att be två Raka´ât innan Fadjr och två Raka´ât efter ´Asr.”

Till de utspridda felen i Fiqh-böckerna hör förbudet för dessa två Raka´ât och deras uteblivande bland de rekommenderade och frivilliga bönerna som bes i samband med de obligatoriska, fastän det är bekräftat att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog vakt om dem liksom han slog vakt om två Raka´ât innan Fadjr. Det finns inte heller något bevis för att de är avskaffade eller tillhörande hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) specifika drag. Hur skall de vara det när den kunnigaste människan om dem slog själv vakt om dem, nämligen de troendes moder ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ), och andra följeslagare och Salaf som höll med henne?

Därtill skall det vetas att de allmänna hadîtherna som förbjuder bön efter ´Asr är inskränkta med andra autentiska hadîther som uttryckligt tillåter bön så länge inte solen gulnar. En av dem är hadîthen som ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) återberättade från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Be inte efter ´Asr förutom om ni skall be när solen är upphöjd.”1

Hadîthen är autentisk och har rapporterats via flera vägar.