Sunnah är en uppenbarelse från Allâh

Hâfidh al-Hakamî (rahimahullâh) sade:

En uppenbarelse från Allâh som Qur’ânen
Dess vittne är i kapitlet ”an-Nadjm”
Se därför till att memorera det och gör inte fel

Det vill säga att Sunnah är en uppenbarelse från Allâh (tabârak wa ta´âlâ) precis som Qur’ânen. På samma sätt som Qur’ânen är en uppenbarelse från Allâh är även Sunnah en uppenbarelse från Allâh. Vad är beviset för det? Han sade:

Dess vittne är i kapitlet ”an-Nadjm”

Det vill säga vittnet och beviset finns i början av kapitlet ”an-Nadjm”:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

”Och han talar inte av egen drift – nej, det är endast en uppenbarelse som uppenbaras.”1

I den autentiska hadîthen som rapporteras av Abû Dâwûd, Ahmad och al-Hâkim via ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade han:

”Jag brukade skriva ned allt det som jag hörde från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att memorera det. Då hindrade Quraysh mig och sade: ”Skriver du ned allting när Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är en människa som talar i ett ilsket och behagat tillstånd?” Jag slutade skriva och nämnde det för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som pekade på munnen och sade: ”Skriv! Jag svär vid Honom i vars hand min själ är att endast sanning kommer ut ur den.”2

1 53:3-4

2 Abû Dâwûd (3647), Ahmad (2/162) och al-Hâkim (1/187).