Sulaymân bin ´Abdil-Wahhâbs avvisning av Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb

Fråga: Stämmer det att Shaykhens broder Sulaymân bin ´Abdil-Wahhâb avvisade sin broder med en bok?

Svar: Den avvisningen finns och heter ”as-Sawâ´iq al-Ilâhiyyah fîr-Radd ´alâl-Wahhâbiyyah”. Allâh vet bättre om det verkligen är han som har skrivit den eller om den är fabricerad. I början höll Sulaymân inte med Shaykhen. Men mot slutet ångrade han sig inför Allâh. Hans ånger finns i ”ad-Durar as-Saniyyah”.

Och låt oss säga att Sulaymân fortsatte med sin lära och meningsskiljaktighet; skadar det Shaykhen? Var inte Ibrâhîms (´alayhis-salâm) fader oense med honom? Var inte Nûhs (´alayhis-salâm) son oense med honom? Det skadar inget. Detta om vi leker med tanken att Sulaymân fortsatte vara omedgörlig.