Sûfiyyahs vilsna resonemang om dyrkan

Fråga: Somliga Sûfiyyah menar att slaven kan uppnå en nivå vari han inte dyrkar Allâh utav rädsla för Hans straff eller hopp om Hans belöning, utan utav tacksamhet…

Svar: Det är villfarelse. Det är villfarelse och sorti från det som står i Qur’ânen och Sunnah. De säger att de varken dyrkar Allâh utav rädsla för Hans straff eller hopp om Hans belöning, utan för att de älskar Honom. Det är Sûfiyyahs väg.

Vi dyrkar Allâh (subhânahu wa ta´âlâ), älskar Honom, räds för Honom och lägger vårt hopp i Honom.

Fråga: De argumenterar med hadîthen:

Skall jag inte vara en tacksam slav?”

Svar: Det är inget bevis till deras fördel. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade förrätta bönen så länge, att hans fötter svullnade. När ´Â’ishah sade till honom: ”Gör du detta då dina tidigare och senare synder är förlåtna?”, svarade han med att säga:

”Skall jag inte vara en tacksam slav?”