Sûfiyyahs upplösning

Asketen Ahmad bin Muhammad al-Khurâsânî al-Baghawî an-Nûrî. Shaykhen av Sûfiyyah i Irak och deras skickligaste inom realitetsrelaterade begrepp. Han har precisa uttryck som nyttjas av de Sûfiyyah som har farit vilse.

al-Qannâd sade:

Som ung skrev jag till an-Nûrî:

Om var och en upplöses i alltet, klargör då för mig

vilken av de två existenserna det talas om

Han skrev tillbaka:

Om du upplöses i något icke-egenskapligt

tycker jag att din tid med egenskaper är förvirring

Frasen behöver en lång förklaring och ett avståndstagande från helupplösning. Med upplösning (الفناء) menar de att andliga egenskaper och dylikt upplöses och glöms bort med hjälp av dyrkelse tillägnad Allâh (ta´âlâ). Vetarens essens och kropp försvinner emellertid inte så länge han lever. Universumet och allt vad det rymmer är skapat och Allâh är alltets Skapare och Bildare. Må Allâh skydda oss och er mot panenteisternas dogm, den är säkerligen kätteri.