Sûfiyyahs telefonsamtal med Satan

Fråga: Det har dykt upp en Sûfî i TV som säger sig vara Haqqâniyyah-orderns shaykh. Han säger att han ringer till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)…

Shaykhen: Har profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) telefon? Ta hans telefonnummer.

Fråga: … och han ger honom befallningar och förbud. Vad säger man om denna man?

Shaykhen: Den här personen har telefonsamtal med Satan som säger till honom att han är profeten. Detta finns. Djävlar bedrar sina vänner och säger till dem att de är profeter, Ahmad bin Hanbal, Mâlik eller Abû Hanîfah. De bedrar människorna.