Sûfiyyahs Tashbîh

Den andra gruppen av Mushabbihah är de som liknar skapelsen med Skaparen (´azza wa djall) och beskriver sina mästare och Mashâyikh med många av Allâhs (´azza wa djall) egenskaper. Exempel på det är de som säger att den uppfostrande och om Allâh vetande Shaykhen – som de själva kallar honom för – känner till det dolda och vad eleverna döljer inom sig själva. De följer undervisningarna som Sûfiyyah i alla tider har lärt ut. Till dem hör att eleven bevarar sina tankar så att inte Shaykhen får reda på dem. I så fall går eleven under eller så kommer han åtminstone inte att stiga i nivåer. Ty i Sûfiyyahs religion kan han varken uppnå något gott eller någon adderad nivå utan den uppfostrande Shaykhens mellanhand. De har ett ordspråk som säger:

”Eleven skall vara i förhållande till sin Shaykh som liket i förhållande den som tvättar det. Han skall varken ha vilja eller rörelse bortsett från Shaykhens rörelse som rör på honom som han vill.”

Detta är ett exempel på Sûfiyyahs undervisningar. Dessa undervisningar är hedniska. Som du ser kallar de till att andra än Allâh dyrkas då den uppfostrande Shaykhen vet allt, förmår allt och förfogar över skapelsen och i synnerhet efter sin död. Under sin livstid är han däremot upptagen med sin ”tjänst” som de kallar dyrkan för. När han väl har dött, ger han all sin tid till sina elever för att förfoga över deras angelägenheter, förse dem med godhet och skona dem ondska!