Sûfiyyahs spridning av islam

Fråga: Stämmer det att Sûfiyyah har spelat en stor roll i spridningen av islam?

Svar: Innan jag svarar på frågan, måste den specificeras. Vad är det för islam Sûfiyyah har spridit? Är det den islam som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog emot från sin Herre? Eller är det en av många typer av islam som finns idag? Om svaret är den islam som Allâh uppenbarade till Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hjärta, så är svaret nej.

Sûfiyyahs kall till islam är blandad med grekisk filosofi, buddistisk filosofi, hinduistisk filosofi och så vidare.

Det råder inga tvivel om att de har kallat folk till att vittna att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. Detta förnekar ingen. Människor har följt dem, men det är inte det som är islam.

Frågan är precis och många människor försummar den. Sûfî-sekterna och deras Shuyûkh har påverkat lekmän. Det fanns de som inte bad som sedan började be. Det fanns de som drack sprit och begick otukt som sedan undvek det helt. Detta är en av dessa Shuyûkhs goda handlingar. Men har de lärt människorna den Tawhîd som räddar dem från Elden? Nej.

Om dessa Sûfiyyah får människorna att praktisera avhållsamhet från det världsliga och ödmjukhet och underkastelse och det är inom islams ramar, så är det en fin handling. Men det motsvarar inget jämfört med den korrekta trosläran som de inte alls talar om.