Sûfiyyahs slaviska relation till läraren

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Till hans konspiration hör att han befaller dem att klä sig i en stil och i likadana kläder, se ut på ett visst sätt och gå på ett visst sätt. Därtill har de en särskild lärare och en påhittad inriktning. Han ålägger dem allt det varpå de följer honom liksom plikterna. De avviker inte från dem. De förtalar och fördömer den som avviker från dem.”1

De har en särskild lärare. De tar inte kunskap från någon annan. De tar inte kunskap från de lärda inom Hadîth och Qur’ân-tolkning. De tar bara från en person. Han är läraren och de är lärjungarna (مريدون). De går efter hans riktlinjer och avviker inte från dem. Det är han som grundar deras riktlinjer.

Vi däremot har inga riktlinjer frånsett det som är överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah och Salafs metodik. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs riktlinjer.

Dagens Sûfiyyahs inriktningar är många. Varje lärare har en inriktning som hans anhängare och lärjungar anammar. ash-Shâdhilî har en inriktning, en annan har en annan, en tredje har en tredje.

De säger att lärjungen skall vara med sin lärare som liket är med personen som tvättar det; han vänder på det hur han vill. Han saknar eget val med sin lärare vill säga. Det han befaller måste efterlevas. De till och med lovar lärarna trohetseden såsom den muslimske makthavaren lovas den. De lovar dem att inte avvika från dem. Hur skall de avvika från dem när de har lovat dem trohetseden om det? Gör de det kan de råka illa ut. Ty de har annullerat trohetseden som de har lovat inriktningarnas lärare.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/92).