Sûfiyyahs prägel

Fråga: Är Sûfiyyûn avgudadyrkare?

Svar: Sûfiyyah varierar. Det finns extrema Sûfiyyah och det finns de som inte är det. Den som tillber eller dyrkar andra än Allâh är avgudadyrkare oavsett om han är Sûfî eller något annat. Sûfiyyah präglas dock av innovationer. De präglas av innovationer, de praktiserar innovationer och lämnar Sunnah.