Sûfiyyahs och Râfidhahs likartade extremism

En grupp Sûfiyyah har behandlat och högaktat ämnet ”det sista helgonet” (خاتم الأولياء). al-Hakîm at-Tirmidhî och Ibn ´Arabî är exempel på sådana namn. Varje grupp hävdar att dess störste, förslagsvis Ibn ´Arabî, är det sista helgonet. Ibland inskränker de titeln i form av att personen har förseglat Muhammads helgonskap och dylikt. De kan överdriva med dem. Exempelvis sade de att Ibn ´Arabî är en mystisk fortsättning på den siste profeten. Det bevisar deras falska extremism då de anser att helgonskap är högre än profetskap, såsom filosoferna anser att filosofer är högre än profeter.

Detsamma kan sägas om ignoranta Qadariyyah, Ahmadiyyah och Yûnusiyyah som må prioritera sin Shaykh framför profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller andra profeter. Måhända hävdar de att deras Shaykh besitter en form av gudomlighet. En grupp av Sa´diyyah prioriterar helgon framför profeten. Vissa av dem följer hellre ash-Shâfi´î än Abû Bakr och ´Umar. Samma sak gäller extrema Râfidhah; de kan anse att imamen är en mystisk fortsättning på den siste profeten. De kan också påstå att han är gudomlig.

Deras extrema inställning till helgonet såtillvida att de prioriterar honom framför profeten – oavsett om de kallar honom för helgon, imam eller filosof eller väntar på sin väntade Muhammad bin al-Hasan eller Ismâ´îl bin Dja´far eller Sûfiyyahs fasthållning vid ”hjälpen” (الغوث) och det sista helgonet – är falsk enligt Qur’ânen, Sunnah och samfundets samstämmighet. Ty Allâh begåvade fyra målgrupper: profeterna, de sanningsenliga, martyrerna och de rättfärdiga. Det yttersta en människa kan vara efter profeterna är sanningsenlig. Samfundets bästa människor efter dess profet var ju sanningsenliga. Sanningsenlig var ju det yttersta Maryam var. Han (ta´âlâ) sade:

مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ

Ett sändebud, varken mer eller mindre, var Messias, Maryams son. Sändebud föregick honom och hans moder var en sanningsenlig kvinna.”1

15:75