Sûfiyyahs nakna helgon

Läs hur ad-Dabbâgh ljuger:

De ädla änglarna försvinner när ett icke-helgons blygd blottas. Men när ett helgons blygd blottas, försvinner de inte. Ty han gör det enkom skäligt och blottar bara sin blygd för något som är viktigare.”1

ash-Sha´rânî betraktade blottad blygd som ett av helgonens underverk medan ad-Dabbâgh ansåg att nakenheten utgör Sûfiyyahs helgonskaps självaste författning. Och vad al-Kamshânkhanlî beträffar, så säger han följande om Sûfiyyah:

Rahmâniyyah är också tre. I samband med uppenbarelse sitter de nakna, lyssnar till den och förstår dess innebörd.”2

Lägg märke till hur Sûfiyyah påstår att deras helgon lyssnar till uppenbarelse. Vilka är de? En grupp vulgära syndare.

1al-Ibrîz (2/43).

2Djâmi´-ul-Usûl fîl-Awliyâ’, sid. 133