Sûfiyyahs matvanor – förr och nu

Hur mycket har inte Sûfiyyahs och asketernas metod förstört av kropp och religion! Lekmän har bättre tankar om dem än vad de har om de lärde. Om de ångrar sig och börjar följa dem, befaller de dem att leva knapert. Deras fysik försvagas och deras intellekt förändras. De utsätter sig för sjukdomar som till och med kan bli deras undergång. De utelämnar plikter. Om de har familjer, går de under. Om de har fruar, blir de änkor. Ett sådant beteende motstrider föreskriften.

Se därför till att lyssna till den lärde som vill dig väl och lämna de ignoranta mytomanerna. Du vet bäst vad som är bra för dig. Om du vanligtvis äter dig mätt skall du successivt trappa ned på matinförseln så att du stannar på en nivå som är bra för dig och samtidigt bibehåller din styrka.

Jag varnar dig för att luras av dem som säger att så-och-så lät bli att äta i tjugo dagar. Det är inte föreskrivet. Om du hör att någon rättfärdig man har gjort så skall du veta att det är bättre att följa kunskapen. Måhända gjorde han så utav ett särskilt motiv. Håll dig därför till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares väg. Ahmad bin Hanbal sade:

”Ibn ´Abbâs fastade oavbrutet medan jag föraktar det.”

Förmodligen visste inte Ibn ´Abbâs att oavbruten fasta är förmenad.

Om du gagnas av något gott, skall du ignorera dess godhet och istället fokusera dig på dess nytta. Tacka inte nej till det bara för att det är gott så länge det är nyttigt. Att du äter godsaker fordrar att du dyrkar och följaktligen tackar Allâh – en dyrkelse som bara kommer i samband med njutningar.

Det värsta är att du utelämnar det som gagnar dig för att erhålla ett rykte som avhållsam. Dels är det destruktivt, dels är det mindre avguderi. Därtill varierar folks matvanor, var och en äter det de orkar och gagnas av.

Det jag nyss har varnat för är de forna Sûfiyyahs levnadssätt. De brukade ignorera jordelivet till fullo och samtidigt dyrka utan kunskap. Dagens Sûfiyyah är emellertid inte så längre. Numera präglas deras dagar av mat och dryck. Kökets specerist roterar och badhuset är öppet. Idag handlar det om frestande restauranger, ljuvliga sånger, ständigt lugn, umgänge med jordiskt högt uppsatta människor och arrogans mot de svaga. Det enda som är kvar av deras Tasawwuf är skjortorna.