Sûfiyyahs lurendrejande magiker

ar-Râzî sade om den sjätte sortens magi:

”Den som tar hjälp av särskilda mediciner som finns i mat och krämer. Detta går inte att dementera då magnetisk inverkan är ett bevisat faktum.”

Detta utförs bland annat av folk som tillskriver sig fattigdom och för ignoranter bakom ljuset då de påstår att de upplever olika tillstånd när de går på eld, håller i ormar och andra omöjligheter.