Sûfiyyahs ignoranta självplågeri

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ

”Före dig har Vi sänt sändebud till folk, som Vi sedan satte på prov genom motgångar och lidande, för att de skulle ödmjuka sig.”1

Ibn ´Atiyyah sade:

”Dyrkarna använder sig av den versen för att tukta sig själva genom motgångar i form av att dela ut sina egendomar och genom lidande i form av att utsätta kroppen för hunger och nakenhet.”2

Det bevisar okunnigheten hos den som gör så utifrån den versen. Versen handlar om att Allâh straffar de Han vill av Sina slavar för att pröva dem. Vi får inte dra egna växlar och straffa oss själva. Med våra själar tar vi oss till lycksalighetens boning och med dem undkommer vi Domedagens fasor. I Qur’ânen heter det:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

”NJUT, ni sändebud, av allt som är gott och sunt och lev rättskaffens; Jag har full vetskap om vad ni gör.”3

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ

”Troende! Ge av de goda ting som ni förvärvar och av det som Vi låter jorden frambringa åt er.”4

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

”Troende! Ät av de goda ting som Vi skänker er för ert uppehälle och tacka Allâh, om det är Honom ni dyrkar.”5

Han befallde de troende det Han befallde sändebuden. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare åt goda ting och klädde sig i de finaste kläderna. Detsamma gjorde efterföljarna och så har det pågått till skrivande stund.

Om deras påstående och bevisning hade varit korrekt skulle det inte funnits någon större nytta i Allâhs gåvor som odlingar, trädgårdar, frukter, växter, boskap och allt vad de innebär. Om deras förståelse hade varit dygdig skulle den anammats av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare, efterföljarna och de lärde. I kapitlet ”al-Baqarah” har egendomars dygd och nytta redan angivits och de som vägrar anskaffa sig egendomar avvisats. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenade oavbruten fasta utav fruktan för fysisk svaghet. Också förbjöd han slöseri med pengar i syftning på avvisning av idioter och ignoranter.

16:42

2al-Muharrar al-Wadjîz (2/291).

323:51

42:267

52:172