Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Den som hävdar att han slipper dyrkelse är otrogen

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 60-61

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade:

”Enligt oss upphävs inte slavens dyrkelse så länge han är vid sinnet, vet vad som är till hans fördel och nackdel och förmår att särskilja på domar som är relaterade till styrka och förmåga. Inte ens profeternas, de sanningsenligas, martyrernas eller de rättfärdigas dyrkelse upphävdes. Den som hävdar att han slipper dyrkelse till förmån för frihet är tvivelsutan otrogen. Det enda undantaget är ifall personen har råkat ut för någon sjukdom och därmed blivit vanställd, galen eller fått lungsäcksinflammation varpå hans sinne rubbats eller drabbats av medvetslöshet. Sådana människor frigörs sinnesrelaterade domar och saknar urskiljningsförmåga. Annars är han utesluten från religion och föreskrift.”

1adh-Dhahabî sade:

”Shaykh, Imâm, vetare, Faqîh och förebild Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf al-Fârisî ash-Shîrâzî, Sûfiyyahs mäster.” (Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (16/343))