Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Allâh har ansikte

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade i sin bok ”I´tiqâd-ut-Tawhîd bi Ithbât-il-Asmâ’ was-Sifât”:

”Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade för oss om fem saker och sade: ”Allâh sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till Honom stiger natthandlingarna upp innan dagen och dagshandlingarna innan natten. Hans ridå är ljuset; om Han hade avtäckt det, skulle Hans ansiktes ljus bränt allt Han ser av Sin skapelse.”2

Hans ansiktes ljus är Hans majestät och sken, sade al-Khalîl och Abû ´Ubayd. ´Abdullâh bin Mas´ûd sade:

Himlarnas ljus kommer från Hans ansiktes ljus.”

Vad som också bevisar Hans liv är Hans (ta´âlâ) ord:

اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

Allâh – det finns ingen sann gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare.”3

I hadîthen heter det:

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

”Du Levande! Du Upprätthållande! Jag söker hjälp via Din nåd.”4

Allâh har bland annat lärt Sina slavar att Han har ett majestätiskt och härligt ansikte. Han har alltså bekräftat Sitt ansikte. Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade för oss om fem saker och sade: ”Allâh sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till Honom stiger natthandlingarna upp innan dagen och dagshandlingarna innan natten. Hans ridå är ljuset; om Han hade avtäckt det, skulle Hans ansiktes ljus bränt allt Han ser av Sin skapelse.”

I denna hadîth finns flera av Allâhs (´azza wa djall) egenskaper. En av dem är frasen:

Allâh sover inte…”

Det stämmer överens med versen:

لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ

Slummer överraskar Honom inte och inte heller sömn.”5

En annan är att Hans ansikte besitter ljus. En tredje egenskap är att Han har syn. Utifrån Qur’ânen vet vi att Han både är Hörande och Seende.”

1adh-Dhahabî sade:

”Shaykh, Imâm, vetare, Faqîh och förebild Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf al-Fârisî ash-Shîrâzî, Sûfiyyahs mäster.” (Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (16/343))

2Muslim (179).

32:255

4at-Tirmidhî (3524).

52:255