Sûfiyyahs Ibn ´Arabî mördar oliktänkare

Shaykh ´Izz-ud-Dîn ad-Dâmighânî al-Khurâsânî sade:

Det fanns en man i Khurâsân som ofta skymfade Shaykh Ibn ´Arabî och han beskyllde såväl honom som alla andra som tillskrev sig honom för oförskämdheter. De troende vädjade till Shaykhen och till sist blev situationen ohållbar. Shaykhen tvingades verkställa ödet och bad om en dolk. Sedan tog han ett papper klippt efter en människogestalt, slaktade det med dolken och sade: ”Människor! Härmed har jag slaktat mannen i Khurâsân som brukade angripa oss. Jag har lyft upp hans takbalk från väggen och lagt dolken under den. Minst tjugo man behövs för att lyfta den. På dolken har jag skrivit med hans blod: ”Han slaktades av Muhyî-ud-Dîn bin ´Arabî.” Tvivlarna som närvarade begav sig iväg och hittade dem säga i Khurâsân: ”Så-och-så blev slaktad den och den dagen, den och den tiden.” När de fick höra talas om hela historien rentvåddes många från anklagelserna varvid de lyfte upp balken och hittade både dolken och skriften som utlovat.”