Sûfiyyahs hunddyrkan

Aldrig någonsin har mänskligheten dyrkat hundar. Dock har Sûfiyyah reformerat den sortens avguderi och uppfunnit nya avgudar så att de kan dyrka något inte ens de nedrigaste avgudadyrkarna har dyrkat.

Jag har ju dessförinnan citerat at-Tilmsânî som ansåg att hundkopplet är Sûfiyyahs herre. Också citerade jag Muhammad Bahâ’-ud-Dîn som berättade hur hans lärare dyrkade hundar och svin. Läs nu vad ash-Sha´rânî säger om sin mäster al-´Adjmîs underverk:

Han fick syn på en hund varvid alla hundar underordnade sig den. Människorna började bege sig till den för att få sina behov utförda. När den hunden blev sjuk samlades alla andra hundar för att gråta. Och när den hade dött började de gråta och yla. Då inspirerade Allâh några människor att begrava den. De övriga hundarna började besöka den döda hundens grav till dess att de dog. Om en blick hade en sådan inverkan på hundar, vad hade den på människor?”1

ash-Sha´rânî sade också att allt al-´Adjmî fick syn på till rent guld.

1Tabaqât-us-Sûfiyyah (2/61).