Sûfiyyahs gud

Sûfiyyah tror på att skapelsens existens är inget annat än Allâhs existens. Den ene är den andre, slaven är Herren och skapelsen är Skaparen. Ibn ´Arabî kastade ljus över det när han sade:

”Fri från brister är Han som skapade sakerna som Han själv är!”1

Inte nog med att denna myt är kätteri, blasfemi och dementi av gudomlighet – den raserar också alla moraliska och religiösa värderingar och river allt ansvar. Sûfiyyahs gud är ingenting annat än en staty som dyrkades på den hedniska tiden och samariternas guldkalv. Och Guden själv dyrkar ingenting annat än en staty och en guldkalv. Hur kan det finnas tro och otro om Guden är dyrkad ur en aspekt och dyrkare ur en annan? Således förespråkar Sûfiyyah konkret religionsenighet så pass att de har underkastat sig yttersta kätteri och avguderi. Tron på religionsenighet är följderna av panenteism.

1al-Futûhât al-Makkiyyah (2/604).