Sûfiyyahs erinran är en judisk innovation

Sûfiyyahs erinran är en judisk innovation. I Psaltaren står följande:

1Halleluja!

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,

sjung hans lov i de trognas församling.

2Israel skall glädjas över sin skapare,

Sions folk skall jubla över sin konung.

3Med dans skall de prisa hans namn,

till tamburin och lyra skall de sjunga hans lov.1

Så går Sûfiyyahs erinran till. Det räcker att du ser Sûfiyyah erinra sig i ett rum för att du skall se den starka kontakten mellan deras erinran och den judiska innovationen.

1Psaltaren 149