Sûfiyyahs dans är usel

Hâfidh Ahmad bin ´Alî bin Hadjar al-´Asqalânî (d. 852)

Fath-ul-Bârî (2/442-443)

al-Qurtubî sade:

Beträffande Sûfiyyahs innovation i sakfrågan, saknas meningsskiljaktighet om dess förbud. Dessvärre har många människor som förknippas med godhet överväldigats av lustfyllda begär. Det har lett till att många av dem uppför sig som galningar och barn. De dansar och upprepar fraser varefter de slutligen börjar betrakta sina handlingar som dyrkelse och goda, och att de medför storslagna tillstånd. Faktum är att deras handlingar är resultatet av kätteri och genomträngande dogmer.”

Tvärtom borde man säga att deras handlingar medför usla tillstånd.