Sûfiyyahs bevis för att bara säga “Allâh” i erinran

Fråga: En stor Sûfî bevisade med Qur’ânen och Sunnah att det är tillåtet att erinra sig genom att bara säga ”Allâh”. Hans bevis i Qur’ânen var:

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ

”Åkalla alltid din Herres namn.”2

Han sade att här finns en order att nämna Allâhs namn.

Svar: Åkalla din Herres namn genom att säga Tasbîh, Tahlîl och Takbîr. Det är betydelsen. Qur’ânen förklarar sig själv. Sunnah förklarar också Qur’ânen.

Fråga: Vad Sunnah beträffar, så sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i hadîthen:

”Till dess att det inte längre sägs ”Allâh, Allâh”.”

Hur avvisas han?

Svar: Då kommer människorna inte erkänna eller tro på Allâh. De kommer att vara ateister. Han får väl vänta så att han kan sluta sig till dem och få samma dom som dem.

273:8