Sûfiyyahs band med Râfidhah och al-Ikhwâns ställning till Ahl-us-Sunnah

När det kommer till att överdriva med Awliyâ’ och även profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj har Sûfiyyah tagit till sig Râfidhahs metodik i frågan. Det finns Sûfiyyah som överdriver med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj på samma vis som Râfidhah. Ty Tasawwuf härrör från Râfidhahs troslära. Därför ser du starka band mellan Râfidhah och Sûfiyyah.

Det inträffar aldrig en olycka utan att al-Ikhwân al-Muslimûn som bygger broar med Sûfiyyah, Râfidhah och alla andra står vid Râfidhahs eller några andra Ahl-ul-Bid´as sida mot Ahl-us-Sunnah. De har blandat ihop alla Ahl-ul-Bid´as ideologier och teorier varefter du alltid ser dem mot Ahl-us-Sunnah när en incident händer1.