Sûfiyyahs återberättare

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

“Så fort dessa ignoranter ser något låter de sina tycken döma istället för Qur’ânen och Sunnah. De ignorerar Qur’ânen och Sunnah och säger:

Mitt hjärta återberättade för mig från min Herre. Vi tar vår kunskap från den Levande som inte dör medan ni tar er kunskap från mellanhänder. Vi anammar realia medan ni anammar ytligheter.”1

Dessa är extrema Sûfiyyah. De menar att de inte är i behov av sändebud, ty sändebuden är för lekmän medan de är eliten som tar kunskap direkt från Allâh. De menar att deras hjärtan godtar kunskap direkt från Allâh och säger:

Mitt hjärta återberättade för mig från min Herre medan ni återberättar från människor, från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), från Allâh. Ni tar er religion från döda medan vi tar vår religion direkt från den Levande som inte dör.”

Så säger Sûfiyyah! Jag menar inte alla Sûfiyyah, utan deras extremister; de som kallar sig själva för ”eliten” eller ”elitens elit”.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/90).