Sûfiyyahs ar-Rûmî kallar at-Tabrîzî för ”Gud”

´Allâmah at-Taftazânî (d. 793) sade i sin bok vari han avvisar panenteisterna:

”Av alla dessa panenteister valde Djalâl ar-Rûmî Shams at-Tabrîzî till gud då han tilltalade honom på persiska:

Min sol, min Gud

Mitt liv beror på dig

Jag har nått sanningen, O Sanning,

som leder mig till min rätt

Han kallade at-Tabrîzî för ”Gud” och ”Sanning”. Med andra ord sade han till at-Tabrîzî:

”Du är min Gud som har lett mig till sanningen. Du är Sanningen som har uppfyllt min rätt och lärt mig existentialismen och att du och allting annat är Gud. Hade det inte varit för dig hade jag trott som sändebudens och profeternas anhängare, imamerna, de lärde och de flesta människor gör, nämligen att Allâh är inte alls skapelserna.”

Alla muslimer, än mer imamerna, vet att den som besitter denna klara villfarelse har förklarat sig tillhöra de mest hädiska hädarna och största förlorarna. Jag varnar dig för att lyssna till hans anhängare som försvarar honom då de säger att han uttalade sig så i tid av trans.”1

1Risâlah fîr-Radd ´alâ Ahl Wahdat-il-Wudjûd.