Sûfiyyahs ar-Rûmî gör Takfîr på oliktänkare

al-Aflâkî sade:

”Shaykh Awhad-ud-Dîn al-Khawa’î frågade vår mäster Djalâl-ud-Dîn ar-Rûmî: ”Vem är otrogen?” Vår mäster svarade: ”Visa mig den troende så att den otrogne kan klargöras.” Shaykh Awhad-ud-Dîn sade: ”Du är den troende.” Då sade vår mäster: ”I det ögonblicket är alla våra oliktänkare otrogna.”1

Vad som understryker ar-Rûmîs Takfîr, våld och dråp på oliktänkare är hans ord:

”Vad är lovligt med det? Du som har kommit från de vilsna! Det enda lovliga jag ser är ditt blod.”2

1Manâqib-ul-´Ârifîn (1/515) av al-Aflâkî.

2al-Mathnawî (2/3072).