Sûfiyyah – Satans offer

Till Satans konspiration hör de orimligheter och katastrofer som han förser ignoranta Sûfiyyah med. Han uppvisar det för dem i form av visioner och fantasier. Följaktligen får han dem att falla i olika falskheter och påhitt. Han har öppnat gigantiska påståenden för dem och uppenbarat för dem att bakom kunskapen finns en väg; beträder ni den får ni se den nakna sanningen och därmed slipper ni följa Qur’ânen och Sunnah. Era själar kommer att förskönas, era karaktärer kommer att renas och ni kommer att se ned på det som ägs av de jordiska, ledarna, de lärda och vetenskapsmännen. Allt handlar om att rensa hjärtat på allt så att sanningen får direkt fäste däri utan inlärning.

När deras hjärtan töms på kunskapen som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förkunnat, ristar Satan in all sorts falskhet i dem och verkliggör den så pass för deras själar, att de verkligen ser den som en naken sanning. När sändebudens (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) arvingar fördömer dem för det, säger de:

”Ni har er uppenbara kunskap och vi har vår dolda vision. Ni har er uppenbara föreskrift och vi har vår dolda realia. Ni har ert skal och vi har vårt fruktkött.”

När detta tar plats i deras hjärtan tömmer han dem på Qur’ânen, Sunnah och rapporteringarna liksom natten töms på dagen. Därefter leder han dem till alla fantasier och får dem att tro att de är klara budskap från Allâh (subhânah). De jämför dem inte med Sunnah och Qur’ânen. De bara accepterar dem med samtycke och underkastelse, dock inte för Allâhs (subhânah) skull utan för någon annans.

Vilka fantasier, orimligheter och galenskaper Satan har öppnat upp för dem! Ju längre bort de hamnar från Qur’ânen och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap, desto mer öppnas detta i deras hjärtan.