Sufistisk ignorans har lett dem till innovationer och panenteism

Hâtim al-Asamm sade:

Om en person hade berättat en nyhet för dig skulle du visat försiktighet. Du visar dock ingen försiktighet när dina ord presenteras för Allâh.”

Så var de forna vetarnas anekdoter och anvisningar till skillnad från de senare som har innoverat teorier som upplösning, radering och enighet som till följd av deras ignorans lett dem till panenteism.