Sûfî svävar i luften och har sju ögon

Min mäster Shaykh Muhammad al-Ghamrî…

Min mäster Muhammad bin Shu´ayb al-Khaysî kom in till honom i hans ensamhet och såg honom sitta svävandes i luften med sju ögon varpå han sade till honom: ”En fullkomlig man kallas för ”Abûl-´Uyûn” (ögonens fader).”