Sûfî räddar båt med bara testiklar

Yûsuf bin Ismâ´îl an-Nabahânî (d. 1350)

Djâmi´ Karâmât-il-Awliyâ’ (2/286)

´Ubayd, en av Shaykh Husayn Abû ´Alîs följeslagare

En gång när Shaykh ´Ubayd var ute och reste till sjöss fastnade båten i lera. Ingen lyckades få den att flyta. Då sade han: ”Bind fast den runt mina testiklar.” De gjorde som han sade. Med sina testiklar drog han upp den ur leran. Han var också med om andra häpnadsväckande upplevelser. Han begravdes vid sin Shaykh Abû ´Alî.