Sûfî omvandlar saker till guld med sin blick

Min mäster Yûsuf al-´Adjmî al-Kawrânî…

När han brukade komma ut ur sitt ide var hans ögon som glödande kol. Allt han fick syn på blev till rent guld. En gång fick han syn på en hund varvid alla andra hundar underordnade sig den. När den stod stilla stod även de stilla, när den gick gick även de. Då Shaykhen fick reda på det sade han till hunden: ”Stick iväg!” Följaktligen började de andra hundarna bita den så att den flydde.