Sûfî hotar Dödsängeln och befaller molnen att regna

Yûsuf bin Ismâ´îl an-Nabahânî (d. 1350)

Djâmi´ Karâmât-il-Awliyâ’ (2/286)

´Ubayd, en av Shaykh Husayn Abû ´Alîs följeslagare

Han utförde häpnadsväckande underverk. Ett var att han kunde befalla molnen att fälla regn så att det började regna omedelbart. Alla som behandlade honom dåligt dödades omedelbart. En gång gick han in i Dja´fariyyah varvid en grupp på cirka femtio barn började följa efter honom och skratta åt honom. Då sade han:

”´Azrâ’îl! Antingen dödar du dessa barn eller också utesluter jag dig ur änglarna.”

Följaktligen dog allihopa.

En gång sade en domare till honom: ”Tyst!” Då sade han: ”Tyst, du!” Domaren blev stum, blind och döv.