Sûfî genomför tidelag med åsna… eller?

Min mäster ´Alî Wahîsh…

Om han såg en borgmästare eller någon annan på en åsna, tog han ned honom från den och sade: ”Håll dess huvud så att jag kan göra det med den.” Skulle borgmästaren vägra det blev han som fastspänd i marken – han kunde inte ta ett steg. Och skulle han gå med på det drabbades han av stor skam medan folk gick förbi honom.

Jag berättade detta för min mäster Muhammad bin ´Annân som sade:

”De bara framstod så i folks ögon. I själva verket gjorde de inte det.”