Sûfî går in med hundar i moské

Shaykh Abûl-Khayr al-Kulaybâti…

Han var ett helgon som upplevde väldiga visioner med egyptierna och sina samtida människor. Han brukade ha ett följe av djinnhundar som tog hand om folks ärenden. Om någon behövde något befallde han den behövande att köpa en mängd kött till hunden som skulle ta hand om dennes ärende. Merparten av sin tid tillbringade han i Hâkim-moskéns lavoar där han placerade sitt ansikte på toalettdörrens portklapp. Därefter brukade han gå in i moskén tillsammans med hundarna. Då några domare fördömde honom för det sade han:

Dessa här varken dömer eller vittnar falskt.”