Sûfî förvandlas till lejon

Vår mäster och herre Shams-ud-Dîn al-Hanafî…

Shaykh Abûl-´Abbâs sade:

Då jag brukade komma till honom när han satt i sin ensamhet, ställde jag mig vid dörren och bad om tillstånd att få komma in. Gav han mig lov gick jag in och om han teg gick jag tillbaka. En dag gick jag in till honom utan att be om tillstånd. Plötsligt fick jag syn på ett väldigt lejon varpå jag förlorade medvetandet. När jag återfick mitt medvetande gick jag ut och bad Allâh om förlåtelse för att ha gått in till honom utan tillstånd.”