Sûfî förvandlas till elefant och gör jord till guld

Min mäster Shaykh Husayn Abû ´Alî…

Shaykhen hörde till de största vetarna. Han besatt många förvandlingar. Ibland kunde du se honom i skepnaden av en soldat. En annan gång i skepnaden av ett rovdjur. En tredje gång i skepnaden av en elefant. En fjärde gång i skepnaden av ett barn och så vidare. I fyrtio år satt han ensam i ett fullständigt isolerat rum, den enda öppningen det hade var en liten luftlucka. Han brukade ta tag i jord och ge det i form av guld och silver till folk. De som inte kände de fattigas tillstånd anklagade honom för att vara kemist.