Sûfî drar båt med sina testiklar

Till vår Shaykh Abû ´Alîs församling hörde Shaykh ´Ubayd. Ett antal pålitliga människor berättade för mig:

En gång när vi reste med Shaykh Abû ´Ubayd fastnade båten i lera. Ingen lyckades rädda den. Då sade Shaykh Abû ´Ubayd: ”Bind fast den runt mina testiklar. Jag ska gå ned och dra upp den.” De gjorde som han sade. Med sina testiklar drog han upp den ur leran och ut till havet.”