Sudjûd-ut-Tilâwah under fredagspredikan

Fråga: Är det föreskrivet att gå ned i Sudjûd om predikanten läser en vers som påbjuder Sudjûd under predikan?

Svar: Ja. Om han under predikan läser en vers som påbjuder Sudjûd så skall han gå ned i Sudjûd. De närvarande kan också göra det om de vill. Så gjorde ´Umar (radhiya Allâhu ´anh). Sudjûd-ut-Tilâwah är Sunnah. Om han gör det belönas han och om han inte gör det är ingen skada skedd.