Sudjûd-ut-Tilâwah med en gest

Fråga: Får man göra Sudjûd-ut-Tilâwah med en gest?

Svar: Ja, om han inte kan göra Sudjûd på marken. För övrigt är Sudjûd-ut-Tilâwah rekommenderad, den är inte obligatorisk. Om han inte kan göra Sudjûd på marken gestikulerar han istället. På så sätt uppnår han Sunnah. Han uppnår däremot varken Sunnah eller någon dygd om han kan göra Sudjûd på marken och låter bli att göra det.