Sudjûd-ut-Tilâwah innan Rukû´

Fråga: Om jag leder bönen och läser en vers som påbjuder Sudjûd, går ned i Sudjûd och går uppför Sudjûd – måste jag därefter läsa någon annan vers och sedan gå ned i Rukû´ eller får jag gå direkt ned i Rukû´?

Svar: Gör Takbîr. Gå inte upp utan Takbîr. När du har gjort Takbîr är det upp till dig; du får läsa efter Takbîr och du får gå ned direkt i Rukû´.