Sudjûd-ush-Shukr för mål

Fråga: Vissa spelare gör Sudjûd till Allâh när de har gjort mål…

Svar: Är det en gåva? Är ett mål en gåva eller en avvärjd olycka? Det är ett spel. Ett spel. Man går inte ned i Sudjûd för ett spel. Han skall göra Sudjûd till Allâh när han lämnar spelet. När han lämnar spelet tackar han Allâh genom att gå ned i Sudjûd till Honom.