Sudjûd på tårnas ovansidor är ogiltig

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har blivit beordrad att gå ned i Sudjûd på sju kroppsdelar; på pannan – och pekade på näsan – händerna, knäna och fötterna och att inte vika kläderna eller sätta upp håret.”1

En annan sak som skall poängteras är att tårna måste vara böjda mot Qiblah i Sudjûd. Vissa bedjande människor försummar det och framför allt i andra Sudjûd. Följaktligen låter de fötterna vara som de var när de satt mellan de två Sudjûd; de sitter på tårnas ovansidor. En sådan Sudjûd är ogiltig. Om en Sudjûd inte utförs på en av de sju kroppsdelarna så anses hela den vara ogiltig. Och om Sudjûd är ogiltig så är även bönen det. Vissa människor slarvar med det. Det är en allvarlig fråga som man måste vara aktsam med. Det är så en handling bemästras. Slaven är skyldig att bemästra sin handling och i synnerhet handlingen som för honom till Allâh. Det är viktigare att bemästra plikterna och utföra dem som sig bör – så gott man kan – än att utföra och måna om frivilliga handlingar.

1al-Bukhârî (812) och Muslim (490).