Sudjûd på khumrah

al-Bukhârî sade:

381 – Abûl-Walîd berättade för oss: Shu´bah berättade för oss: Sulaymân ash-Shaybânî berättade för oss, från ´Abdullâh bin Shaddâd, från Maymûnah som sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad på en khumrah.”

En khumrah är en duk som människan täcker sitt ansikte med. Med andra ord en näsduk som man lägger ansiktet på för att skydda det mot solens hetta, markens hetta och dylikt.

Somliga säger dock att det är föraktfullt att bara lägga pannan på det underlaget så att man inte liknar Râfidhah1.

1Fråga: Hur kan de lärda förakta bön på khumrah om det finns hadîth om det?

Ibn ´Uthaymîn: De lärda föraktar inte bön på khumrah. De föraktar att man under Sudjûd placerar pannan på något speciellt.

Fråga: Är inte det meningen med khumrah?

Ibn ´Uthaymîn: Nej. Khumrah är vidare. Den omfattar händerna, pannan och näsan.