Sudjûd på grund av läsning under förbjudna tider

Fråga: Är det föreskrivet att göra Sudjûd på grund av läsning (سجود التلاوة) under förbjudna tider?

Svar: Ja. Ty det medföljer läsningen. Så som det är tillåtet att läsa under förbjudna tider är det likaså tillåtet att göra Sudjûd på grund av läsning. När han kommer till en sådan vers går han ned i Sudjûd.