Sudjûd på ärm

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/261)

368 – Jag hörde min fader säga:

I Rukû´ säger man:

سبحان ربي العظيم

”Fri är min Herre, den Väldige, från brister.”1

tre gånger. I Sudjûd säger man:

سبحان ربي الأعلى

”Fri är min Herre, den Högste, från brister.”2

tre gånger.”

369 – En dag när jag bad Dhuhr eller ´Asr med min fader, gjorde jag Sudjûd på min ärm. Efter bönen förmenade han mig och sade:

Gör inte Sudjûd på din ärm.”

1Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâdjah, ad-Dâraqutnî, at-Tahâwî, al-Bazzâr, Ibn Khuzaymah (604) och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr”.

2Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Mâdjah, ad-Dâraqutnî, at-Tahâwî, al-Bazzâr och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr”.