Sudjûd med mössa

Fråga: Är det tillåtet att göra Sudjûd med mössa (الطاقية)?

Svar: Det är föraktfullt att göra Sudjûd med mössa, palestinasjal (الغترة) och andra påsatta kläder. Orsaken är att de har direkt kontakt med den bedjande. Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Vi brukade be tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i hög hetta. Om någon av oss inte kunde lägga pannan direkt på marken, lade han ett tyg på marken som han gjorde Sudjûd på.”1

Det bevisar att de inte gjorde Sudjûd på tyg eller något annat påsatt om det inte fanns behov av det. Om det inte är behövligt är det föraktfullt. Alltså är det föraktfullt att göra Sudjûd med mössa därför att det är onödigt. Sålunda skall den bedjande lyfta upp mössan så att pannan får direkt kontakt med underlaget.

Däremot är det tillåtet att göra Sudjûd på något åtskilt, liksom matta eller vid duk som rymmer händer, panna och näsa. Ty det är åtskilt. Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad på en khumrah2 som är en liten matta ämnad för den bedjandes händer och panna.

1al-Bukhârî (1207) och Muslim (191).

2al-Bukhârî (381).