Sudjûd för åkallan

Vår Shaykh [Ibn Taymiyyah] sade:

Den som vill åkalla, placerar sitt ansikte på sanden för Allâhs sak och går ned i Sudjûd inför Honom för att åkalla Honom, har gått ned i Sudjûd för åkallans skull. Det finns ingenting som förbjuder det. Ibn ´Abbâs gjorde det när han hörde om en av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrurs bortgång. Även han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Gå ned i Sudjûd när ni ser ett budskap.”1

Det bevisar att Sudjûd i samband med budskap är föreskrivet. Dock är det föraktfullt att göra det oskäligt.

1Abû Dâwûd (1197) och at-Tirmidhî (3891).